CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN VÙNG ĐẤT NAM BỘ THỜI NHÀ NGUYỄN - CƠ SỞ CHO SỰ HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA THỜI THUỘC PHÁP

04/05/2016

Đến cuối thế kỷ XVIII, bộ máy hành chính trên vùng đất Nam Bộ cơ bản đã được các chúa Nguyễn xây dựng hoàn chỉnh. Sau khi đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi, các vua đầu triều Nguyễn tiếp tục thực thi nhiều biện pháp để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ, định hình biên giới giữa nước ta và Chân Lạp, để rồi trên cơ sở đó, chính quyền thực dân Pháp đã cùng chính quyền Campuchia hoạch định biên giới chính thức giữa Việt Nam và Campuchia.


TRẦN THUẬN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​