PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI GIA RAI VÀ TRƯỜNG VĂN HÓA TỘC NGƯỜI (Nghiên cứu trường hợp làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)

04/05/2016

Tộc người Gia Rai đề cao lòng tự trọng, danh dự và trách nhiệm của bản thân. Đó là tâm thế hành xử (habitus) được định hình bởi không gian văn hóa-xã hội của cộng đồng làng mà chúng tôi gọi là trường văn hóa (cultural field). Trường này được biểu hiện cụ thể qua luật tục, những điều cấm kị và tín ngưỡng truyền thống... Sự kết tinh văn hóa lâu dài qua nhiều thế hệ khiến cá nhân tự ý thức và tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với những chuẩn mực của làng. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội thay đổi, những thế hệ trẻ người Gia Rai phải đối mặt với quá trình giải thiêng cái truyền thống và sự tiếp nhận những luồng văn hóa mới. Điều này đã làm thay đổi tâm thế hành xử truyền thống của người Gia Rai.


VŨ NGỌC XUÂN ÁNH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​