PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

30/08/2015

Công nghiệp hỗ trợ được coi là xương sống của nền công nghiệp quốc gia, song tại Việt Nam,ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ đã và đang được Chính phủ, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích vai trò, hiện trạng phát triển, những thuận lợi và khó khăn của ngành công nghiệp hỗ trợ trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp về đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

LÊ DIỄM THU - NGUYỄN THỊ VÂN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​