VAI TRÒ CỦA CHÚA NGUYỄN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÀ BẢO VỆ XỨ MÔ XOÀI THẾ KỶ XVII

08/01/2015

TÓM TẮT

Cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chey Chetta II và công nương Ngọc Vạn (1620) – con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, là sự kiện chính trị thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Chân Lạp và chúa Nguyễn, đồng thời xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn ở Mô Xoài, qua đó đẩy mạnh quá trình khai phá Mô Xoài. Bên cạnh quá trình khai phá, chúa Nguyễn còn tổ chức các hoạt động quân sự để bảo vệ chủ quyền trên vùng đất Mô Xoài, từ đây mở rộng công cuộc khai phá ra toàn vùng đất Nam Bộ ngày nay. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của chúa Nguyễn đối với công cuộc khai phá và bảo vệ chủ quyền ở xứ Mô Xoài trong thế kỷ XVII.


TRẦN NAM TIẾN

Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​