NĂNG LỰC SONG NGỮ CỦA HỌC SINH KHMER (KHẢO SÁT Ở TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TRÀ VINH)

08/01/2015

TÓM TẮT

Năng lực song ngữ (Việt-Khmer) của học sinh Khmer ở Sóc Trăng và Trà Vinh hiện nay chưa thật sự tốt, chưa tương ứng với sự đầu tư của xã hội cũng như mong muốn của gia đình và bản thân các em. Nguyên nhân vì sao? Những yếu tố nào đã khiến cho các em sử dụng không tốt cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Việt? Làm cách nào để khắc phục hạn chế này? Chính sách ngôn ngữ đóng vai trò gì trong trường hợp này? Chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể là giáo dục song ngữ của chúng ta có chỗ nào chưa ổn khiến cho kết quả giáo dục song ngữ chưa đạt? Chúng ta phải điều chỉnh chính sách ngôn ngữ, chính sách giáo dục như thế nào và khi nào trong tương lai, năng lực song ngữ của học sinh khu vực này được cải thiện? Đây là những vấn đề được đề cập trong bài viết này.


HỒ XUÂN MAI

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​