VỀ MỘT SỐ TIẾP CẬN MỚI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

08/01/2015

TÓM TẮT

Đề cập đến những tiếp cận mới có thể có của nhà nước đối với sự phát triển bền vững Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả phân tích tính bức bách cũng như tiềm năng hiện thực hóa vấn đề quản lý phối hợp ở quy mô vùng. Trong đó, việc khắc phục thói quen bó chặt tư duy quản lý trong biên giới tỉnh nhà, đồng thời với việc phát triển một “tư duy vùng” lành mạnh và khoa học là có tính then chốt. Tác giả cũng thử đào sâu vào những trục hoạt động – từ vĩ mô tới vi mô – có khả năng trở thành nhân tố ưu trội cần được vận dụng để làm xoay chuyển cách tiếp cận phát triển nông thôn trong hoạt động của định chế nhà nước và các bên có lợi ích liên quan, trong các chương trình ở cấp độ làng xã, thôn ấp.


NGUYỄN QUANG VINH

Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​