PHÂN TÂM HỌC VÀ TÂN PHÂN TÂM HỌC - TỪ FREUD ĐẾN ADLER VÀ TRƯỜNG PHÁI FRANKFURT

08/01/2015

TÓM TẮT

Chủ nghĩa Freud trở thành một trào lưu khá phổ biến từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, gắn với những biểu hiện khủng hoảng của văn hóa, xã hội. Các nhánh khác nhau của chủ nghĩa Freud bổ sung cơ sở triết học và phương pháp luận cho học thuyết của chủ nghĩa Freud mà chính Freud còn thiếu.


ĐINH NGỌC THẠCH - NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​