Sử liệu báo chí đối với nghiên cứu lịch sử

26/01/2005

Tên bài viết: Sử liệu báo chí đối với nghiên cứu lịch sử
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội, số 5 (165)-2012, tr. 63-67.

Vũ Thị Thu Thanh.

Số 5 (165)-2012. Tr. 63-67.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​