Công nghiệp hóa, phân tầng xã hội và đo lường di động xã hội liên thế hệ

26/01/2005


Đỗ Thiên Kính.

Số 11(99)/2006. Tr 77-82.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​