Bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị

26/01/2005


Lương Bửu Hoàng.

Số 5(93)/2006. Tr 30-37.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​