Ảnh hưởng của Phật giáo tới đạo đức, lối sống ở Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Thân Ngọc Anh.

Số 11(87)/2005. Tr 79-82.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​