30 năm khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Hoài Hương.

Số 11(87)/2005. Tr 68-78.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​