Tác động của truyền hình đến xã hội nông thôn

26/01/2005


Nguyễn Quý Hòa.

Số 11(87)/2005. Tr 65-67.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​