Phác thảo quá trình tranh luận của văn học dân tộc Việt Nam

26/01/2005


Bae Yang Soo.

Số 11(87)/2005. Tr 58-64.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​