Thành phố Hồ Chí Minh đưa văn hóa phát triển ngang tầm với tăng trưởng kinh tế

26/01/2005


Võ Xuân Đàn.

Số 11(87)/2005. Tr 53-57.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​