Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở một cộng đồng dân cư đang đô thị hóa

26/01/2005


Đào Quang Bình.

Số 11(87)/2005. Tr 40-45.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​