Lao động ngành dệt Thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của hiện đại hóa

26/01/2005


Nguyễn Thị Hòa.

Số 11(87)/2005. Tr 30-39.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​