Làm phong phú thêm năng lực nghiên cứu và quản lý đô thị

26/01/2005


Nguyễn Quang Vinh.

Số 11(87)/2005. Tr 27-29.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​