Phát triển các định chế xã hội: một trong những tiền đề xã hội của quá trình hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Trần Hữu Quang.

Số 11(87)/2005. Tr 20-26.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​