Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, nẻo đường đã qua và chặng đường sắp tới

26/01/2005


Hà Thúc Minh.

Số 11(87)/2005. Tr 11-19.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​