Thành phố Hồ Chí Minh nắm vững động lực lớn lao tạo nên hợp lực hùng mạnh để phát triển bền vững

26/01/2005


Hồ Bá Thâm.

Số 11(87)/2005. Tr 5-10.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​