Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng

26/01/2005


Hoàng Văn Lễ.

Số 11(87)/2005. Tr 3-4.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​