Tôn giáo – văn hóa và cộng đồng người Chăm tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận: Lịch sử và hiện tại

26/01/2005


Nguyễn Đức Truyến.

Số 6(106)/2007. Tr 55-70.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​