Một số vấn đề đặt ra về việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nghèo

26/01/2005


Nguyễn Hữu Minh, Vũ Mạnh Lợi.

Số 6(106)/2007. Tr 19-28.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​