Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam

26/01/2005


Thu Hà-Phi Điệp.

Số 7(119)/2008. Tr 92-93.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​