Vốn xã hội - Giá trị gia tăng trong cộng đồng học ảo

26/01/2005


Lê Thị Mai.

Số 7(119)/2008. Tr 34-41.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​