Xã hội dân sự: Từ cách nhìn của lịch sử triết học

26/01/2005


Phạm Văn Đức, Trần Tuấn Phong.

Số 7(119)/2008. Tr 3-12.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​