Dịch thuật văn bản khoa học (Trên cơ sở ngữ liệu các chuyên ngành hóa học, sinh học và y học)

26/01/2005


Từ Thị Phi Điệp.

Số 11(135)/2009. Tr 102-103.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​