Vai trò của trí thức trong công an nhân dân

26/01/2005


Nguyễn Tốt.

Số 10(146)/2010. Tr 87-90.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​