Đạo Tin Lành ở Việt Nam: Nguồn gốc, những đặc điểm thần học và đời sống tôn giáo

26/01/2005


Đỗ Quang Hưng.

Số 10(146)/2010. Tr 53-70.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​