Các hành vi tìm kiếm sự chữa trị bệnh của người dân nông thôn vùng Tây Nam Bộ

26/01/2005


Nguyễn Thị Ngân Hoa.

Số 10(146)/2010. Tr 26-41.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​