Nhân vật thời kỳ đầu nghìn năm Thăng Long - Ni sư Diệu Nhân và bài kệ về giá trị nhân sinh

26/01/2005


Hà Thúc Minh.

Số 10(146)/2010. Tr 1-8.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​