“Chất” Nam Bộ trong tín ngưỡng thờ cúng

26/01/2005


Phan Kim Thoa.

Số 5 (141)-2010. Tr. 70-73.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​