Tín ngưỡng thờ Mẫu và Nữ thần từ chiều kích văn hóa biển của vùng biển đảo Kiên Hải, Kiên Giang

26/01/2005


Phan Thị Yến Tuyết.

Số 5 (141)-2010. Tr. 61-69.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​