Hệ thống phòng thủ mặt biển của triều Nguyễn ở phía Nam kinh đô Huế trước năm 1858

26/01/2005


Đỗ Bang.

Số 5 (141)-2010. Tr. 54-60.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​