Hàn Mặc Tử và Edgar Allan Poe - Sự gặp gỡ và thăng hoa

26/01/2005


Hoàng Kim Oanh.

Số 5 (141)-2010. Tr. 39-46.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​