Dịch vụ truyền hình với tính cách là hàng hóa công cộng

26/01/2005


Nguyễn Quý Hòa.

Số 5 (141)-2010. Tr. 26-28.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​