Phát triển các khu đô thị đại học, hướng phát triển mở và mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Nguyễn Minh Hòa.

Số 5 (141)-2010. Tr. 22-25.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​