Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc các dữ kiện định tính

26/01/2005


Nguyễn Xuân Nghĩa.

Số 5 (141)-2010. Tr. 13-21.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​