Truyền thống và hiện đại trong quá trình phát triển văn hóa ở Cần Thơ

26/01/2005


Nguyễn Văn Dựa .

Số 5 (141)-2010, tr. 8-12.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​