XUYÊN NGÀNH VỚI NHÀ XÃ HỘI HỌC

07/05/2018

Ngày 23/4/2018, Dự án KNOTS phối hợp với Ban Công tác phía Nam Hội Xã hội học Việt Nam tổ chức seminar “Xuyên ngành với nhà xã hội học”. Tham dự có khoảng 25 giảng viên, nhà nghiên cứu là thành viên Nhóm Dự án KNOTS của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, hội viên Chi Hội Xã hội học Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,  Đại học Bình Dương, Đại học Mở, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Hiến, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Tham dự còn có các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực triết học, chính trị học, sử học, kinh tế học, Hán-Nôm, nghiên cứu môi trường thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Người thuyết trình là GS. TS. Bùi Thế Cường, thành viên Nhóm Dự án KNOTS Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Mở đầu, người thuyết trình giới thiệu ba ấn phẩm mới trên Tạp chí Khoa học xã hội TPHCM đề cập đến lịch sử hình thành và phát triển của xuyên ngành trên thế giới. Tiếp theo, seminar làm rõ những đặc điểm nổi bật của xuyên ngành như là một sự đáp ứng với những vấn đề xã hội hiện đại. Thuyết trình viên cũng nêu lên một số nhận xét bước đầu về nghiên cứu đa ngành, liên ngành và xuyên ngành ở Việt Nam. BTC.

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website