Tọa đàm Khoa học “Nghiên cứu và đào tạo liên ngành: Trao đổi và kinh nghiệm” tại Viện KHXH vùng Nam Bộ ngày 26 tháng 6 năm 2017

27/12/2017

Dự án Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Những thách thức Toàn cầu (Viết tắt tiếng Anh: KNOTS) là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là một trong những thành viên, thực hiện trong ba năm (2017-2019)  với mục tiêu thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu xuyên ngành (transdisciplinary research) . Nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu và giảng dạy liên ngành tại Việt Nam với các thành viên quốc tế của dự án, Viện KHXH vùng Nam Bộ  sẽ tổ chức buổi toạ đàm khoa học “Nghiên cứu và đào tạo liên ngành: trao đổi & kinh nghiệm” với sự tham gia của 5 đại học quốc tế (Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai), các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội có liên quan.

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website