Ngày 23/4/2018, Dự án KNOTS phối hợp với Ban Công tác phía Nam Hội Xã hội học Việt Nam tổ chức seminar “Xuyên ngành với nhà xã hội học”.
Tọa đàm Khoa học “Nghiên cứu và đào tạo liên ngành: Trao đổi và kinh nghiệm” tại Viện KHXH vùng Nam Bộ ngày 26 tháng 6 năm 2017
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website