THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI TRI THỨC ĐA PHƯƠNG NGHIÊN CỨU XUYÊN NGÀNH ỨNG PHÓ VỚI THÁCH THỨC TOÀN CẦU

27/11/2017

Dự án “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu” (Fostering Multi-lateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges. Viết tắt: KNOTS. Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) khởi động từ đầu 2017 và kéo dài ba năm. Đây là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, có sự tham gia của tám cơ sở đại học và nghiên cứu ở năm nước. Đó là: Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Charles ở Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của KNOTS là tạo dựng mạng lưới tri thức khu vực và quốc tế về nghiên cứu xuyên ngành (knowledge networks of transdisciplinary studies). Những mạng lưới ấy sẽ nâng cao năng lực đổi mới trong việc đào tạo và phát triển nhân lực hàn lâm và chuyên môn ở các cơ sở tham gia. Từ mục tiêu chung đó, cụ thể hóa thành ba mục tiêu. Mục tiêu đào tạo nhằm xây dựng phương pháp luận đào tạo mang tính đổi mới và phát triển giáo trình, cung cấp tri thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức toàn cầu. Mục tiêu khoa học nhằm hình thành mạng lưới đa phương về nghiên cứu xuyên ngành bằng cách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu xuyên ngành giữa giới hàn lâm với các khu vực không hàn lâm. Mục tiêu chiến lược nhằm tăng cường quốc tế hóa các cơ sở đào tạo đại học và năng lực của chúng để kết nối nghiên cứu và đổi mới khoa học.

KNOTS hy vọng đóng góp vào thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm đỉnh cao, thúc đẩy trao đổi giữa khu vực hàn lâm và không hàn lâm, tăng cường phát triển xã hội tri thức ở Đông Nam Á, đồng thời hình thành những tiếp cận xuyên ngành và bao trùm.

KNOTS chú trọng mở rộng tính quốc tế của các cơ sở đại học trong khu vực là thành viên Dự án, đạt tới mục tiêu cuối cùng là các đối tác trở thành trung tâm tham chiếu bền vững về nghiên cứu và đào tạo xuyên ngành đối với những biến đổi toàn cầu và khu vực. Ba chủ đề chính của KNOTS là môi trường, di dân và bất bình đẳng xã hội.

Thành viên KNOTS hỗ trợ nhau cùng phát triển phương pháp và nguồn lực giảng dạy, thử nghiệm giảng dạy, tổ chức các chuyến tham quan, lớp tập huấn mùa hè và hội thảo. Để phát triển phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu xuyên ngành của các đối tác sẽ được kết hợp với tri thức khu vực và địa phương, được thích ứng và điều chỉnh để đáp ứng với các cơ sở đại học địa phương nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Hội thảo khởi động KNOTS diễn ra ở Vienna vào tháng 3/2017 xác định mặt bằng hiện trạng nghiên cứu và giảng dạy xuyên ngành ở các đối tác. Tháng 6/2017, KNOTS tổ chức chuyến làm việc dài ngày, từ Chiang Mai, Bangkok, đến TPHCM và Hà Nội. Trong chuyến đi ấy, thành viên KNOTS tham quan và hội thảo với các đối tác hàn lâm và không hàn lâm.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ là cơ quan tổ chức chuyến làm việc cho 12 thành viên của KNOTS ở TPHCM từ ngày 26 đến 28/6/2017. Ngày 26/6/2017, Viện và KNOTS đồng tổ chức hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo xuyên ngành ở Nam Bộ”. Tham dự về phía Việt Nam có khoảng 20 nhà nghiên cứu, giảng viên và hoạt động xã hội dân sự từ 10 trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ. Trong chuyến làm việc này, KNOTS đã thăm làm việc ở 4 tổ chức đào tạo và nghiên cứu. Đó là Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, Học viện Cán bộ TPHCM, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, và Đại học Bình Dương. KNOTS cũng tham quan Khu Chế xuất Tân Thuận.

Bùi Thế Cường

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website