CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+ Ở CHÂU Á VÀ VIỆT NAM

27/11/2017

Chương trình ERASMUS+ ở châu Á do Liên minh châu Âu tài trợ vừa tổ chức hội nghị các thành viên tham gia chương trình ở TPHCM ngày 25/5/2017.

Tham dự phiên họp ERASMUS+ ở Việt Nam có khoảng 60 người từ các dự án khác nhau đang tiến hành ở Việt Nam. Sau mở đầu ngắn, phiên họp chia thành 4 nhóm. Tại các cuộc thảo luận nhóm, những người tham dự lần lượt giới thiệu về dự án của mình, nêu lên những thành công và kinh nghiệm. Thảo luận nhóm cũng trao đổi về những khó khăn và tồn tại trong quá trình thực hiện dự án.

Thảo luận nhóm cho thấy một số dự án đã hết sức thành công. Chẳng hạn, Dự án của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào đổi mới chương trình giảng dạy. Chương trình ERASMUS+ đã tổ chức những lớp tập huấn ở nước ngoài đào tạo trưởng phó khoa cho trường, lớp tập huấn đào tạo giảng viên đại học, lớp tập huấn đổi mới chương trình dạy đại học và sau đại học. Bộ Y tế của Việt Nam cũng góp phần tài trợ đáng kể cho những hoạt động nói trên. Sự kết hợp giữa Chương trình ERSMUS+ và đầu tư của Việt Nam đã giúp Đại học Y Dược trở thành trường đi đầu trong việc đổi mới chương trình đào tạo.

Dự án của Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM cũng rất thành công. Đây là dự án phát triển năng lượng tái tạo. Dự án đưa các nhà quản lý ra nước ngoài tập huấn. Kết quả đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của giới quản lý ở địa phương về tầm quan trọng của năng lượng tái tạo đối với kinh tế và môi trường địa phương. Dự án cũng kết nối giữa địa phương với doanh nghiệp, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng đầu tư năng lượng tái tạo ở một số địa phương. Dự án của Đại học Tài nguyên môi trường cho thấy tầm quan trọng của các bên tham gia. Đây là một yếu tố cho sự thành công.

Phần lớn đại diện các dự án đã thực hiện được một thời gian đều nêu lên khó khăn về thủ tục tài chính của EU. Một số nêu lên thách thức của truyền thông giữa các đối tác. Thông thường có khoảng 10 đối tác trong một dự án. Do số lượng đối tác lớn và dự án có nhiều hoạt động nên việc trao đổi giữa các đối tác đôi khi trở nên quá tải và gây hiểu sai. Một hạn chế nữa của một số dự án là rất khó thực hiện được việc trao đổi sinh viên giữa các nước.

Sau thảo luận nhóm, phiên họp trở lại trao đổi chung. Đại diện các nhóm trình bày tóm tắt nội dung đã thảo luận, nêu lên những kiến nghị về việc giải quyết các khó khăn hiện tại khi thực hiện dự án.

Phiên họp đã giúp cho những người tham gia có được một bức tranh toàn cảnh về Chương trình ERASMUS+ ở Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm tiến hành dự án, và kết nối mạng lưới giữa những cá nhân và tổ chức đang có dự án ERASMUS+. 

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ hiện đang là một đối tác của Dự án vừa khởi động mang tên “Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (KNOTS), một trong nhiều dự án trong khuôn khổ Chương trình ERASMUS+ ở châu Á. Việc tham gia Hội nghị ERASMUS+ vừa diễn ra tại TPHCM giúp các thành viên tham gia học hỏi kinh nghiệm của những dự án đi trước.

Bùi Thế Cường

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website