Dự án “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu” (Fostering Multi-lateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges. Viết tắt: KNOTS. Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) khởi động từ đầu 2017 và kéo dài ba năm. Đây là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, có sự tham gia của tám cơ sở đại học và nghiên cứu ở năm nước. Đó là: Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Charles ở Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Chương trình ERASMUS+ ở châu Á do Liên minh châu Âu tài trợ vừa tổ chức hội nghị các thành viên tham gia chương trình ở TPHCM ngày 25/5/2017.
Dự án “Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (Viết tắt tiếng Anh: KNOTS; Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, thực hiện trong ba năm (2017-2019), nhằm thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu xuyên ngành (transdisciplinary research), với sự tham gia của 8 cơ sở đại học và nghiên cứu, trong đó có 3 cơ sở ở Việt Nam (Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Charles ở Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Đại học Mở TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website