Chuyến đi Roundtrip tại Thái Lan từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2017

27/12/2017

Từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2017, Dự án KNOTS đã có chuyến đi Roundtrip đến Thái Lan để thực hiện một số nội dung như sau:

Ngày 16 tháng 6 năm 2017

Gặp mặt chính thức các đối tác tại Bangkok trước khi cùng đón chuyến bay đến Chiang Mai

Ngày 17 tháng 6 nam 2017

Buổi sáng, tổ chức buổi tọa đàm “Khoa học Xuyên Ngành và Thảo luận” (Transdisciplinary Studies and Discussion) với các bài tham luận:

“Nhập cư” (Migration) trình bày bởi TS. Wasan Panyankaew

“Ảnh hưởng của Trung Quốc đến Đông Nam Á” (Chinese Influence in Mainland Southeast Asia) trình bày bởi TS. Siya Uthai

“Đất đai tại Campuchia” (Land in Cambodia) trình bày bởi TS. Ta Wei Chu.

“Quản lý đất đai tại khu vực Mekong/Thái Lan” trình bày bởi Daneil Hayward.

Đại biểu tham dự chuyến đi Roundtrip tại Thái Lan

 

Buổi chiều, thực hiện chuyến đi điền dã đến Ban Hin Lad Nai, Chiang Rai kéo dài 1 ngày 1 đêm.

Ngày 18 tháng 6 năm 2017

Thảo luận, trao đồi với người dân tại Ban Hin Lad Nai và các bên liên quan.

Ngày 21 – 22 tháng 6 năm 2017

Tổ chức Hội nghị Các bên liên quan về “Phương pháp tiếp cận xuyên ngành đối với di cư, thay đổi môi trường và bất cân bằng xã hội” (Transdisciplinary approaches to migration, environmental change, and social inequality) tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok nhằm mục đích:

- Tăng cường sự hiểu biết về những thách thức trong phát triển ở Đông Nam Á nhìn từ lăng kính liên ngành, tập trung vào các vấn đề về suy thoái môi trường, di cư và bất bình đẳng xã hội.

- Góp phần hình thành một "mạng lưới tri thức liên ngành" tại Đông Nam Á.

- Tham gia thảo luận với các bên liên quan cả ở cả 2 nhóm học thuật lẫn phi học thuật và các nhà hoạch định chính sách.

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website