Workshop phát động chương trình KNOTS tổ chức tại Vienna từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017

27/12/2017

Trong khoảng thời gian từ 6 đến 10 tháng 3 năm 2017, chương trình KNOTS thực hiện tổ chức Workshop với tên gọi “KNOTS Kick-off Workshop 2017” tại Vienna, Bỉ với các nội dung chính như sau:

Ngày 6 tháng 3 năm 2017:

Lễ khởi động chương trình KNOTS nhằm giới thiệu, đánh giá thách thức và thảo luận cơ bản về dự án tại Đại học Vienna. Buổi lễ được điều hành bởi Yuki Seidler và đại diện của các trường đại học tham gia cũng như đại diện trường Đại học Vienna Heinz Fassmann và Martina Friedrich từ OeAD (Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science and research) trình bày ngắn gọn về các tổ chức của mình.

Sau lễ khai mạc, người tham dự di chuyển đến Phòng Nghiên cứu Phát triển của Đại học Vienna, là nơi tổ chức các cuộc thảo luận tiếp theo. Bà Yuki Seidler đã trình bày lại các mục tiêu của dự án, kết quả dự kiến ​​và các mục tiêu được đề xuất trong bản thảo dự án. Mục đích chung của dự án là từ việc đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề "Thiếu các nền tảng xuyên ngành để giải quyết các vấn đề di cư, bất bình đẳng và môi trường liên quan đến khu vực Đông Nam Á (SEA)" – để từ đó hình thành một cây giải pháp cho vấn đề này. "Các cơ chế xuyên ngành để giải quyết các vấn đề di cư, bất bình đẳng và môi trường liên quan đến Đông Nam Á (SEA) được hình thành" và nhấn mạnh với ba mục tiêu chính như sau: 1) Xây dựng và sử dụng phương pháp giảng dạy xuyên ngành và tài liệu học tập liên quan; 2) Hình thành mạng lưới hợp tác đổi mới giữa các bên tham gia học thuật và phi học thuật; 3) Phát triển đầy đủ tiềm năng về thể chế và nguồn nhân lực của các trường đại học tham gia (Các cơ sở giáo dục đại học). Cuối cùng, các mục tiêu này đã được liên kết lại với nhau thông qua các gói công việc cụ thể.

Ngày 7 tháng 3 năm 2017:

Buổi sang, thực hiện thảo luận về cơ sở lý thuyết và hậu quả thực tiễn về vấn đề liên ngành được trình bày bởi Petra Dannecker và Wolfram Schaffar cũng như trình bày kinh nghiệm về chủ đề xuyên ngành trong phạm vi học thuật bởi GS. Christoph Gorg và GS. Patrick Sakdapolrak (điều hành bởi Yuki Seidler). Buổi Workshop sau đó được tiếp tục với phần thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm về việc dạy và nghiên cứu các vấn đề xuyên ngành bởi các bên tham dự.

Buổi chiều, người tham dự nghe phần trình bày nội dung “Những vấn đề toàn cầu xuyên ngành: Hướng tiếp cận và quan điểm” bởi Jörg Flecker (Khoa Xã hội học, Đại học Vienna), Christina Plank (Học viện Xã hội Công giáo nước Áo - KSOe & Đại học Vienna) và Alessandra Bravi (Trung tâm Phát triển Chính sách Di cư Quốc tế - ICMPD) (chủ trì bởi Wolfram Schaffar (Đại học Vienna)). Nội dung chính được trình bày bao gồm thảo luận tình hình tăng lên và động lực gần đây của sự bất bình đẳng, di cư cũng như việc khai thác các nguồn lực và tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận và quan điểm về liên ngành xuyên ngành nhằm có cái nhìn rõ hơn về tính phức tạp và động lực của các vấn đề toàn cầu.

Thành viên tham dự Workshop tại Đại học Vienna, Áo

 

Ngày 8 tháng 3 năm 2017

Cả ngày được sử dùng nhằm mục đích trình bày về Phân tích SCOT (Strength, Challenge, Opportunity, and Threat) của các tổ chức tham dự vào Dự án. Các kết quả này sau đó được thảo luận nhằm xác định những mối đe dọa chung và những cơ hội cũng như tranh luận về những thách thức tiềm ẩn trong việc thực hiện Dự án KNOTS. Bên cạnh đó thì một số nội dung cũng được đưa ra thảo luận bao gồm: xem lại cây giải pháp (solution tree), khung đăng nhập (log frame), các gói công việc tương ứng (work package) và thảo luận về một lịch trình chi tiết cho các hoạt động tiếp theo.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017

Đại diện của Đại học Vienna Michaela Hochmuth (Đại học Vienna) và Richard Bärnthaler (Đại học Vienna) thảo luận vấn đề quản lý tài chính, kế hoạch khai thác và phổ biến thông tin, kế hoạch báo cáo trung hạn, báo cáo cuối, quản lý chất lượng với các bên liên quan. Bên cạnh đó, thực hiện ký kết Hiệp định Đối tác giữa Đại học Vienna với các bên liên quan.

Lập kế hoạch, thời gian biểu và thảo luận về các buổi hội nghị các bên liên quan sắp tới, chuyến đi tham quan, và lớp học hè đầu tiên ở Việt Nam.

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website