Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2017, Dự án KNOTS đã tổ chức chuyến đi Roundtrip đến Việt Nam với một số nội dung chính như sau:
Từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2017, Dự án KNOTS đã có chuyến đi Roundtrip đến Thái Lan để thực hiện một số nội dung như sau:
Trong khoảng thời gian từ 6 đến 10 tháng 3 năm 2017, chương trình KNOTS thực hiện tổ chức Workshop với tên gọi “KNOTS Kick-off Workshop 2017” tại Vienna, Bỉ với các nội dung chính như sau:
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website