HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Nhằm mục đích tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ đăng loạt bài "HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII"

Liên kết Website
Vào năm 1983, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra di tích cư trú của cư dân cổ có niên đại khoảng hơn 5.000 năm cách ngày nay tại địa điểm Bàu Dũ. Các cuộc khai quật sau đó diễn ra vào những năm 1983, 1984, 2014, và gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, nhằm tìm hiểu về đời số...