HỘI THẢO KHOA HỌC : HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VIỆT NAM - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN NAY

Ngày 9/1/2018, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn từ 1986 đến nay”.

Liên kết Website
Vào ngày 30/11/2018, Trung tâm NC môi trường thuộc Viện KHXH vùng Nam Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm sinh hoạt khoa học về “Tính dễ tổn thương và vốn xã hội trong quá trình phục hồi từ thiên tai: các phát hiện ban đầu" do diễn giả Nguyễn Trung Kiên, Nghiên cứu sinh Đại học Monash, Úc trình bày ở trường...
Vào ngày 30/11/2018, Trung tâm NC môi trường thuộc Viện KHXH vùng Nam Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm sinh hoạt khoa học về “Tính dễ tổn thương và vốn xã hội trong quá trình phục hồi từ thiên tai: các phát hiện ban đầu" do diễn giả Nguyễn Trung Kiên, Nghiên cứu sinh Đại học Monash, Úc trình bày ở trường...