HỘI THẢO KHOA HỌC : HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VIỆT NAM - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN NAY

Ngày 9/1/2018, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn từ 1986 đến nay”.

Liên kết Website
Ngày 14/3/2018 tại Hội trường tầng 3 Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề “Trí thức thông minh” do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche là diễn giả. Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn (Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ ) đã giớ...