THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: So sánh tổng quan các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức trước mắt”

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại (IRASEC, Bangkok, Thái Lan) phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS, TP. HCM) trân trọng kính mời quý đại biểu gửi bài tham luận cho một cuộc hội thảo quốc tế tổ chức từ ngày 07 đến ngày 08/11/2019 tại TP. HCM. Hội thảo quốc ...

Liên kết Website
Với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu và giao lưu giữa Trung tâm Tư vấn Phát triển – Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ với Đại học Yeungnam – Hàn Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học “Xã hội và xã hội học Hàn Quốc”.