VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ VÀ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 5 HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong các ngày từ 14/2-18/2/2023 Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát công tác quản lý nhà nước trên địa bàn 05 huyện của Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ).

Liên kết Website
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Viện Phát triển xã hội và chính sách, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Viện Công nghệ đào tạo nguồn nhân lực ASEAN tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo luật ...
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Viện Phát triển xã hội và chính sách, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Viện Công nghệ đào tạo nguồn nhân lực ASEAN tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo luật ...