SÁCH ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG TRẦN VĂN GIÀU LẦN THỨ 9 “KHẢO CỔ HỌC NAM BỘ THỜI TIỀN SỬ VÀ THỜI SƠ SỬ”

Sáng ngày 31/8/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đánh giá khách quan của Hội đồng khoa học, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã long trọng tổ chức trao Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2019 cho PGS. TS. Bùi Chí Hoàng và các đồng tác giả bộ sách Khảo cổ học Nam Bộ Thời...

Liên kết Website
Sáng ngày 31/8/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đánh giá khách quan của Hội đồng khoa học, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã long trọng tổ chức trao Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2019 cho PGS. TS. Bùi Chí Hoàng và các đồng tác giả bộ sách Khảo cổ học Nam Bộ Thời Tiền sử và Thời Sơ sử ...